Prosessen: Vi hadde et møte med daglig leder for å diskutere brosjyren og forventningene de hadde. Etter møtet startet jeg med å skaffe inspirasjon og idèer på Pinterest, deretter lagde jeg flere skisser. Med utgangspunkt i skissene utformet jeg prototyper i Illustrator og presenterte disse for kunden. Vi fikk tilbakemelding fra kunden, og designet så flere forslag som kunden kunne velge mellom. Bildet på forsiden var ment som et eksempel, men kunden likte det godt og ville beholde det sånn som det var.